Soi Cầu Lô Xiên 2, Xiên 3, Xiên 4 Miền Bắc - Lô xiên MB chuẩn nhất

Bảng thống kê lô xiên Miền Bắc trong vòng 30 ngày

Lô xiênSố ngàyCác ngày xuất hiện
37-67
7 2023-05-28 , 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-07 , 2023-05-03
27-59
6 2023-05-28 , 2023-05-22 , 2023-05-11 , 2023-05-10 , 2023-05-09 , 2023-05-05
27-67
6 2023-05-28 , 2023-05-23 , 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-10 , 2023-05-09
56-67
6 2023-05-28 , 2023-05-25 , 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-14 , 2023-05-10
56-91
6 2023-05-28 , 2023-05-26 , 2023-05-25 , 2023-05-19 , 2023-05-10 , 2023-04-29
37-62
6 2023-05-27 , 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-06 , 2023-05-03 , 2023-04-30
43-67
6 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-18 , 2023-05-14 , 2023-05-10 , 2023-05-07
43-81
6 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-18 , 2023-05-13 , 2023-05-12 , 2023-05-02
64-67
6 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-14 , 2023-05-10 , 2023-05-09 , 2023-05-07
08-51
6 2023-05-26 , 2023-05-25 , 2023-05-23 , 2023-05-16 , 2023-05-14 , 2023-05-06
21-43
6 2023-05-25 , 2023-05-21 , 2023-05-18 , 2023-05-13 , 2023-05-07 , 2023-05-02
19-27
6 2023-05-23 , 2023-05-22 , 2023-05-18 , 2023-05-10 , 2023-05-06 , 2023-04-30
40-84
6 2023-05-22 , 2023-05-12 , 2023-05-11 , 2023-05-08 , 2023-05-07 , 2023-04-30
30-70
6 2023-05-20 , 2023-05-16 , 2023-05-12 , 2023-05-09 , 2023-05-02 , 2023-04-29
52-56
6 2023-05-20 , 2023-05-19 , 2023-05-18 , 2023-05-14 , 2023-05-02 , 2023-04-29
52-70
6 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-14 , 2023-05-09 , 2023-05-02 , 2023-04-29
13-37
5 2023-05-28 , 2023-05-16 , 2023-05-07 , 2023-05-03 , 2023-04-30
13-39
5 2023-05-28 , 2023-05-26 , 2023-05-21 , 2023-05-17 , 2023-05-16
13-76
5 2023-05-28 , 2023-05-21 , 2023-05-17 , 2023-05-03 , 2023-04-30
27-37
5 2023-05-28 , 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-06 , 2023-04-30
67-76
5 2023-05-28 , 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-14 , 2023-05-03
67-87
5 2023-05-28 , 2023-05-25 , 2023-05-24 , 2023-05-07 , 2023-05-04
67-91
5 2023-05-28 , 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-23 , 2023-05-10
89-91
5 2023-05-28 , 2023-05-25 , 2023-05-23 , 2023-05-19 , 2023-05-01
01-40
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-23 , 2023-05-12 , 2023-04-30
01-44
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-23 , 2023-05-15 , 2023-05-12
01-62
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-20 , 2023-05-15 , 2023-04-30
19-37
5 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-18 , 2023-05-06 , 2023-04-30
19-43
5 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-22 , 2023-05-18 , 2023-05-10
19-62
5 2023-05-27 , 2023-05-18 , 2023-05-06 , 2023-04-30 , 2023-04-29
19-67
5 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-23 , 2023-05-18 , 2023-05-10
19-91
5 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-23 , 2023-05-10 , 2023-04-29
40-43
5 2023-05-27 , 2023-05-22 , 2023-05-21 , 2023-05-12 , 2023-05-07
40-44
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-23 , 2023-05-12 , 2023-05-08
40-64
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-21 , 2023-05-11 , 2023-05-07
40-76
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-21 , 2023-05-12 , 2023-04-30
43-49
5 2023-05-27 , 2023-05-25 , 2023-05-21 , 2023-05-13 , 2023-05-10
43-54
5 2023-05-27 , 2023-05-22 , 2023-05-21 , 2023-05-18 , 2023-05-14
43-64
5 2023-05-27 , 2023-05-21 , 2023-05-14 , 2023-05-10 , 2023-05-07
44-81
5 2023-05-27 , 2023-05-13 , 2023-05-12 , 2023-05-08 , 2023-05-02
45-62
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-20 , 2023-05-08 , 2023-04-29
54-64
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-21 , 2023-05-14 , 2023-05-09
54-67
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-18 , 2023-05-14 , 2023-05-09
54-76
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-21 , 2023-05-17 , 2023-05-14
62-67
5 2023-05-27 , 2023-05-24 , 2023-05-20 , 2023-05-18 , 2023-05-03
16-36
5 2023-05-26 , 2023-05-11 , 2023-05-08 , 2023-05-07 , 2023-05-05
16-72
5 2023-05-26 , 2023-05-24 , 2023-05-23 , 2023-05-18 , 2023-05-05
36-42
5 2023-05-26 , 2023-05-17 , 2023-05-07 , 2023-05-05 , 2023-05-04
36-53
5 2023-05-26 , 2023-05-17 , 2023-05-14 , 2023-05-11 , 2023-05-04
51-56
5 2023-05-26 , 2023-05-25 , 2023-05-19 , 2023-05-14 , 2023-05-10

 Lô xiên XSMB là những con lô đều xuất hiện trong cùng một bảng kết quả mở thưởng ngày hôm đó. Khi bạn chọn 2 con lô, 3 con lô hay 4 con lô cùng lúc tham gia dự thưởng và bảng kết quả xuất hiện tất cả những con số bạn chọn tức là bạn đã trúng lô xiên.

Lô xiên gồm có 3 loại: lô xiên 2, lô xiên 3 và lô xiên 4.

  • Dự đoán lô xiên 2 miền Bắc hôm nay: Người chơi sẽ chọn 2 con số khác nhau từ 00 - 99 để đánh cược, nếu 2 con số này đều xuất hiện trong bảng kết quả nghĩa là bạn đã trúng. Tỷ lệ ăn lô xiên 2 là 1:10
  • Lô xiên 3: tương tự như lô xiên 2, người chơi lựa chọn 3 con số từ 00 - 99 tham gia đặt cược, nếu cả 3 con số này đều xuất hiện trong bảng kết quả nghĩa là bạn đã trúng. Tỷ lệ ăn lô xiên 3 là 1: 45 lần
  • Lô xiên 4: bạn đặt cược 4 con số từ 00 - 99, bảng XSKT xuất hiện cả 4 con số là bạn đã trúng. Tỷ lệ ăn lô xiên 4 là 1:100

Tham khảo thêm những bộ số đẹp may mắn ngày hôm nay tại: Soi cầu dự đoán KQXS

strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder